Publication


International Journal of Surgery Case Reports 48, 26 - 29 (2018).
Liver resection for metastases of tracheal adenoid cystic carcinoma: Report of two cases

著者

Shintaro Hashimoto , Yorihisa Sumida , Shuichi Tobinaga , Hideo Wada , Kouki Wakata , Takashi Nonaka , Masaki Kunizaki , Shigekazu Hidaka , Naoe Kinoshita , Terumitsu Sawai , Takeshi Nagayasu

カテゴリ

学術論文