Publication


Case Reports in Gastroenterology 10, 1, 57 - 62 (2016).
Usefulness of Three-Dimensional Printing Models for Patients with Stoma Construction

著者

Tetsuro Tominaga , Katsunori Takagi , Hiroaki Takeshita , Tomo Miyamoto , Ayano Matsuo , Kozue Shimoda , Keitaro Matsumoto , Shigekazu Hidaka , Naoya Yamasaki , Terumitsu Sawai , Takeshi Nagayasu

カテゴリ

学術論文