Publication


Japanese Journal of Gastroenterological Surgery 47, 6, 351 - 356 (2014).
A case of intestinal endometriosis with lymphovascular invasion

著者

Tetsuro Tominaga , Daisuke Fukuda , Hiroaki Takeshita , Kazuo To , Takafumi Abo , Shigekazu Hidaka , Atsushi Nanashima , Naoe Kinoshita , Takeshi Nagayasu , Terumitsu Sawai

カテゴリ

学術論文