Publication


SURGERY TODAY 43, 5, 485 - 493 (2013).
Predictors of intraoperative blood loss in patients undergoing hepatectomy

著者

Atsushi Nanashima , Takafumi Abo , Keiko Hamasaki , Kouki Wakata , Masaki Kunizaki , Kazuo Tou , Hiroaki Takeshita , Shigekazu Hidaka , Terumitsu Sawai , Tomoshi Tsuchiya , Takeshi Nagayasu

カテゴリ

学術論文