Publication


HEPATO-GASTROENTEROLOGY 57, 102-03, 1046 - 1051 (2010).
Stepwise Education for Pancreaticoduodenectomy for Young Surgeons at a Single Japanese Institute

著者

Yorihisa Sumida , Atsushi Nanashima , Takafumi Abo , Syuuichi Tobinaga , Masato Araki , Masaki Kunizaki , Takashi Nonaka , Hiroaki Takeshita , Shigekazu Hidaka , Terumitsu Sawai , Toru Yasutake , Takeshi Nagayasu

カテゴリ

学術論文