Publication


HEPATO-GASTROENTEROLOGY 57, 98, 336 - 343 (2010).
Comparison of Outcome of Hepatectomy with Thoraco-abdominal or Abdominal Approach

著者

Atsushi Nanashima , Syuuichi Tobinaga , Takafumi Abo , Hiroaki Takeshita , Shigekazu Hidaka , Terumitsu Sawai , Takeshi Nagayasu

カテゴリ

学術論文